הבקשות שלך לפי סטטוס.

0
Backlog

Screenlock by clicking on Custom Campaign quickly

Biervampir [AUT] 11 חודשים ago עודכן על ידי Lee "Noontide" Moon (Designer & Community Manager) 11 חודשים ago 1
0
Backlog

MP - pitch black FoW, extremly fast camera movement + Huuuuiiiii Bug at end

Biervampir [AUT] 1 שנה ago עודכן על ידי Lee "Noontide" Moon (Designer & Community Manager) 1 שנה ago 1
0
Declined

MP Client - Workers wont grab artefact out of terretory

Biervampir [AUT] 3 שנים ago עודכן על ידי [Dev] Nanorock (Programmer) 2 שנים ago 3
0
Declined

Zoom speed is painfully slow

Biervampir [AUT] 2 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 2
0
Out of Maintenance Scope

MP Host - Throw cultist into the beast den and it got killed

Biervampir [AUT] 3 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 2
0
Declined

MP Client - Unable to resummon a titan

Biervampir [AUT] 3 שנים ago עודכן על ידי Cian Noonan (Graphics Plumber) 2 שנים ago 3